Artikel mit dem Tag "dopisi"Hrvatski · 09. Juni 2013
Spiralni kanali - Zemlji s ljubavlju: „SVIJET NA PRODAJU“

Hrvatski · 09. Juni 2013
Spiralni kanali - Zemlji s ljubavlju: „LJUDI LJUDIMA - LJUDI ZEMLJI“ Razvoj komunikacije na Fejsu... Jer sam 3. svibnja 2013. shvatio da se na jednoj fotografiji koju je objavila (ili komentirala) SILVIA PLAVŠA, naša prva partnerica u realizaciji ovog projekta, radi o ANDREJI VERDERBER, voditeljici kolonije u sklopu koje ćemo realizirati kanal, javio sam se i ja sa ovim komentarom: „Bela Krajina? Samo malo, pa kaj nećemo ovo ljeto raditi s Vama, ili kod Vas?“ Dva dana poslije sam...
Hrvatski · 09. Juni 2013
Spiralni kanali - Zemlji s ljubavlju: „KRIZA VRIJEDNOSTI U POTROŠAČKOJ KULTURI“ 3. svibnja 2013. sam počeo promovirati i pozivati putem Fejsa prijatelje i koleg(ic)e iz cijelog svijeta da sudjeluju u projektu! Bio sam vrlo pozitivno iznenađen sa njihovom spremnošću na potpiranje moje ideje. Ovi prijatelji ovdje su bili prvi koji su podijelili moje informacije i ovaj moj poziv... STUDIA CROATICA iz Buenos Airesa, MARKUS KRUEGER iz Švicarske, JULIO ASENSIO SILVEIRO iz Španjolske,...