(Spirala je zavoj koji protiče oko izvorne točke ili osovine i približava se ili sve više udaljava od centralne točke, ovisno o pravcu kretanja. Simbol spirale nam je poznat iz različitih područja. 


Fizika se od 16. stoljeća bavi konceptom vrtloga. U medicini su znanstvenici otkrili spiralnu strukturu DNS-a. Još u neolitskoj kulturi pronlazimo spirale kao znakove za smrt i ponovno rođenje. Sveti i narodni plesovi puštaju plesačima se kretati u spiralnim linijama. Mjesta kultnih običaja i Katedrale posjeduju uzorke labirinta u formama spirala. Rana zapadnjačka muzika je orijentirana prema bazičnom tonu. Prostorno razumljivo, ta tadašnja muzika visokog, gornjeg tona prikazuje spiralu u trodimenzijalnoj strukturi.)  


Umjetnik razumije spiralu kao beskonačnost bez početne ili završne točke. Pri tom postoje dvije mogućnosti spiralnog okretanja: 

  • na van;
  • na unutra. 

Kod vrtnje na unutra - smanjivanje polja prostora i snage do "nulte definicije" mikrokozmosa. Kod vrtnje na van - povečanje energetskih i prostornih polja sve do nalik crnim rupama univerzalnih prijelaza u paralelne svijetove. Spiralni kanal je kontinuirani umjetnikov način rada, odnosno, akcija na principu progresivnog rada. Taj pak u sebi sadrži znanstveno-informativno istraživanje prije početka fizičke akcije zvane Land Arte (ili: sličnost Land Arte principijelnosti), fizički dio (iskopavanje u tlu ili graenje spiralnog kanala - montaže instalativnog rada - performansa, itd.) i internet prezentaciji, odnosno - i po mogućnosti - daljnjeg razvojnog procesa u dogitalnim prostorima. Početna egzistencija tog digitalnog rada nalazi se u realnim prostorima. Može se dogoditi da se daljnji razvojni procesi razviju, razgranaju, multipliciraju iz digitalnih u realne prostore. Ovdje se dakle agira i opet:

  • na unutra;
  • na van.  

Taj i takav umjetnički put i način rada imaju u sebi međunarodni i međukulturni karakter. Prvo slijedi slanje poziva korespondentima po cijelom svijetu pozabaviti se istraživanjem, kreiranjem i slanjem svojih grafičkih ili pisanih priloga prema radnom naslovu. Ti korespondenti pripadaju umjetničkim ili kulturnim scenama ili dolaze iz skroz drugih društvenih segmenata. Važan je dijalog, spremnost na komunikaciju i razjena ideja. Svaka akcija ima određenu temu koja pokušava analizirati, istraživati, riješiti određeni problem i na određeni način nanovo definirati pokušaje rješenja zagonetki i zadataka. Svaki puta dolazi do bavljenja određenim temama u jednom novom, drugom geopolitičkom prostoru.